Skip to main content

Kalyon Kültür Blog

Pop Art Üzerine İzlenimler

Pop Art, popüler kültüre dayalı sokak sanatı, grafiti ve çağdaş sanat dahil olmak üzere çeşitli sanatsal tarzların ve etkilerin bir birleşimi olarak tanımlayabiliriz. Andy Warhol ve Banksy gibi sanatçıların eserlerinde, sanat dünyasının ikonik isimlerinin yanı sıra popüler kültürün etkisinden de bahsedilebilir. Bu girdilere dayanarak, pop kültür, çağdaş sanat ve sokak sanatı estetiğinin unsurlarını bir araya getirildiği bir tarz olarak önümüze çıkmaktadır.

Tümünü Oku

Sanatın Psikolojik Yankıları

Sanat, insanların duygusal dünyasında güçlü etkisi olan bir ifade biçimidir. Ressamlar, müzisyenler, yazarlar ve diğer sanatçılar, yaratıcılıkları eşliğinde insanların zihinsel ve duygusal sağlığını derinden etkilerler.

Tümünü Oku

Entelektüel Sermayenin Etkileri ve Yeni Nesil Kültür Sanat Dünyası’ndaki Yeri Üzerine Diyaloglar

İnsanların ve entelektüel sermayenin geliştiği, sürdürebilir kılındığı tek mekân olarak ifade edebileceğimiz kentlerin yaşamsal fonksiyonuna endeksli dijitalleşen yeni dünya düzeninde “Kültür, Sanat ve Teknoloji” birbirinden bağımsız gözüken ancak alt yapısal olarak bütünleşmiş iki oyun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tümünü Oku

Geleneğin Ateşle Buluşan Sırrı: Çini

Anadolu’nun zengin geleneklerinin görkemli mirası çini, mavisi, beyazı, gizemli kırmızısıyla hala en etkileyici sanat dallarından biri olmayı sürdürüyor.

TÜMÜNÜ OKU

Kağıda Kazınmış Zarafet: Kat’ı

Geleneğin sabırla işlendiği, zarafetiyle göz kamaştıran Kat’ı Türk kitap sanatları içinde özel bir konuma sahiptir. Kat’ı Arapça kökenli bir sözcük olup Osmanlı’da kağıt oyma sanatını nitelemek üzere kullanılır.

TÜMÜNÜ OKU

Dünya Sanat Günü ve Leonardo Da Vinci

2012 yılından bu yana Dünya Plastik Sanatlar Genel Kurulu’nda (A.I.A.P) alınan kararla 15 Nisan “Dünya Sanat Günü” olarak kutlanıyor. Seçilen tarihin en önemli özelliği ressam, heykeltıraş, mimar, mühendis gibi sıfatları dahi bünyesinde birleştiren ve başyapıtlarıyla bugün dahi bütün dünyayı kendine hayran bırakan Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olması.

TÜMÜNÜ OKU

Amacımız sanatın anlamak için değil hissetmek için olduğunu anlatabilmek olmalı

Sanatın üretilmesine imkân tanımak kadar, üretilen sanat eserlerinin de sergilenmesi, daha fazla insana ulaşmak adına çok önemli.

TÜMÜNÜ OKU