Skip to main content

Alp Tuğan

Blokzincir ve NFT Marketleri Üzerinde Dinamik Jeneratif Sanat Eserlerinin Geleceği

Alp Tugan: Blokzincir ve NFT Marketleri Üzerinde Dinamik Jeneratif Sanat Eserlerinin Geleceği

27 Nisan Çarşamba
18:00

Kayıt ve bilgi için:
etkinlik@kalyonkultur.org

Alp Tuğan konuşmasında kod tabanlı jeneratif sanat (generative art) eserlerinin farklı Blokzincir veritabanları üzerinde uzun vadeli sürdürülebilirliğini sosyo-teknolojik teoriler ışığında tartışmaya açmaktadır. Bu bağlamda Blokzincir’in kendisinden önce gelen Torrent teknolojisi ile bağlantısı, kripto-sanat, sürdürülebilir NFT (cleanNFT, greenNFT) ve “Dinamik” olarak sınıflandırdığı kod tabanlı sanat eserleri konuşmasının temel başlıklarını oluşturmaktadır.

Özgeçmiş:

Alp Tuğan; sosyo-teknoloji, jeneratif sanatlar, etkileşim tasarımı ve ses sanatları üzerine çalışmaktadır. 2009’dan bu yana çeşitli sergi, proje ve etkinliklerde interaktif görsel/işitsel projeleriyle yer almaktadır. 2006-2009 yılları arasından “Volume” dergisinde ses kayıt ve ses teknolojileri üzerine yazıları yayımlanmıştır. RAW (http://www.rawlivecoding.com/) isimli görsel/işitsel canlı kodlama performans grubunun kurucularındandır. Aynı zamanda 2015 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi’nde yaratıcı kodlama, bilgisayar destekli jeneratif sanatlar, ses tasarımı ve ses sanatları üzerine dersler vermektedir (www.alptugan.com).