Skip to main content

Hayat Nur Artıran ile Söyleşi

Hayat Nur Artıran
İnsanın aradığı her şey, her şekil, her sûret sadece düşüncelerden meydana gelir.
O nedenle, iyi, güzel şeylerden başka bir şey düşünme!
Çünkü düşünce, sûret dokumasının ipliğidir.
Beden topraktan yaratılmıştır.
Düşüncelerde tohum gibidir, ne ekersen onu biçersin.

29 Şubat, 18.00

Kayıt ve bilgi için:

Atölye katılım formunu doldurmak için tıklayın.

etkinlik@kalyonkultur.org
–  Kontenjan: Sınırlı
Etkinliğimiz ücretsizdir

 

Hayat Nur Artıran

Hayat Nur Artıran, öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı. Çocukluğundan beri bazı sûfî üstatların özel derslerine devam etti. İlk tasavvufî eğitimini 1982 yılında Niyâzî-i Mısrî Dîvânı üzerine almaya başladı. Sertarîk Mesnevîhan Şefik Can’ın (1908-2005) uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu. Cevâhir-i Mesneviyye ve Mesnevî Hikâyeleri adlı kitapları yayıma hazırladı. Okullar İçin Mesnevî’den Seçmeler kitabı 2005’de; Rubâîler’den Seçmeler 2006’da; Mesnevî sohbetlerinden oluşan Aşk Bir Davaya Benzer isimli kitabı 2011’de, Herkes Seni Terk Etse Aşk Terk Etmez ve Nun Kapısı eserleri 2014’de; Rûmî – L’épreuve de l’amour (Rûmî – Aşkın İmtihanı) adlı kitabı ise Fransa’nın en köklü ve eski yayınevlerinden biri olarak kabul edilen Bayard Yayınevi tarafından 2020’de Fransız okuyucuyla buluştu. Röportajların bir araya getirildiği Tâhûra kitabı 2021’de; Türk kültür hayatına tarihî, dinî, siyasi ve edebî yönüyle büyük bir değer katan Şefik Can Hatıralar kitabı ise 2022 yılında neşredildi. Kur’ân-ı Kerîmdeki peygamber kıssaları ve geçmiş ümmetlerin hayatlarına bâtın nazarıyla içsel bir tefekküre kapı aralayan Mesnevî sohbetlerinin bir araya getirildiği Sübhân adlı eser ise 2023 yılında okuyucusuna takdim edildi.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferanslar verdi. Radyo Televizyon programlarına katıldı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, çeşitli makale ve yazıları yayımlandı. Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan “Source Bleue” Derneği onursal başkanlığını da yürüten, H. Nur Artıran, hâlen “Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı” başkanı olarak yurt içi ve yurt dışında çalışmalarına devam etmektedir.