Skip to main content

Çevrimiçi Sanatçı Buluşması

Suzan Pektaş

"Kendimi arıyorum sıklıkla çalışmalarımda, kendi portremi arıyorum. Kimliğini oluşturan parçalarla, yani göçmen, anne, birey, kadın-oluş biçimlerinin hepsiyle kesişiyor bu portre. Bu arayışın yanı sıra aidiyet duygusu çok uzun zamandır üzerinde durduğum bir konu. Özellikle yıllar sonra doğup büyüdüğüm toprakları ziyaret etmek nereye ait olduğumu çok sorgulattı bana. Bir ülkeden ziyade bir anlam dünyası taşıdığını da düşündüğüm bir yerle, bir coğrafyayla bağ kuruyorum."

11 Mayıs  2021 Salı, 19.00-20.30

Kayıt ve bilgi için: Zoom Linki
-Etkinliğe katılmak için yukarıdaki zoom linki üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz. Kayıt oluşturduktan sonra, konuşmaya katılım ile ilgili bilgileri içeren bir onay e-postası mailinize gönderilecektir.

Kalyon Kültür, çevrimiçi buluşmalarına sanatçı sohbetleriyle devam ediyor. Sanatçı sohbetlerininilk konuğu fotoğrafçı Suzan Pektaş, belgesel fotoğrafçılığın değişen sınırları ve yeni yaklaşımları bağlamında göçmenliğin coğrafyasına dair üretim pratiklerini sanatseverlerle paylaşacak.

“bir de buradan bak” sergisi kapsamında düzenlenen söyleşide sanatçı;

“Klasik belgesel fotoğrafın tarihsel süreçte şimdi ile sınırlı olan ve geri dönüşü olmayan algısına sahip yapısı; kalıplara sıkışmış, belgesel anlatım dilinin ötesinde, anlatmanın ve ifade etmenin başka ihtimalleri var mıdır?” ve “Çağdaş belgesel fotoğrafında karşımıza çıkan yenilikler nedir ve geleneksel temsilin içinde bulunduğu zaman mekân sıkışmasını nasıl aşıyor?” sorularını ele alacak.

İstanbul merkezli serbest fotoğrafçı Suzan Pektaş, fotoğrafla olan tutkulu bağını üniversite yıllarında kurdu. 2000 yılından bu yana aktif olarak fotoğrafla ilgilenen, atölye ve eğitim programları ile kendini geliştiren Pektaş, belgesel fotoğrafçılığa yöneldi. Kendisini sanat ile belgeselin kesiştiği noktada konumlandıran sanatçı, çalışmalarında bireyin varoluş sorunsalını ve çevresiyle ilişkisini yoğun olarak işlerken farklı konseptleri de deneyimlemeyi sürdürmektedir. Güncel projeleri ağırlıklı olarak kadınlar, kentsel dönüşüm ve göç üzerinedir. Çalışmaları; Leica Camera, LFI Magazine, LensCulture, 6MOIS, RedMilk Magazine, APF Magazine vb. basılı ve çevrimiçi medyada yer aldı ve uluslararası festivallerde sergilendi.