Skip to main content

Yeni Dönem Dijital Müze İletişimi

Burcu Zeybek, İlknur Doğu Öztürk
MÜZE VB. KÜLTÜR SANAT MEKANLARINDA DİJİTAL İLETİŞİM YÖNETİMİ
Müzeler, kültürün kuşaklar arası aktarımında ön plana çıkan mekânlardır. Bu mekânlarda insanlığın ortak kültür mirasının farklı dönemlerine ilişkin bilimsel, sanatsal ve kültürel değeri olan eserler, halkın erişimine sunulmaktadır. Zaman içinde müzelerin odağı, sergilenen eserlerden bu eserlerin kitleler tarafından görülmesi ihtiyacına yönelmiştir. Müzeler için farklı özelliklere sahip geniş bir kitlenin ortak kültürel değerlere ilgi duymasını ve ziyaret etmesini sağlamak önemli bir amaç halini almıştır. İletişimin önemli olduğu ortamlara dönüşen müzeler, ziyaretçi çekmek için iletişim kurmaya başlamıştır. İletişim teknolojileri geliştikçe, bu gelişmeler ve yenilikler pek çok kültür ve sanat ile ilişkili kurum gibi müzelere de yansımıştır.

10 Ağustos, 17:00

Kayıt ve bilgi için:
etkinlik@kalyonkultur.org
–  Kontenjan: Sınırlı
– 1 Saat
Etkinliğimiz ücretsizdir

Dolayısıyla müzeler ve toplum arasındaki iletişim kapsamında dijital araçların kullanıldığı yeni pratikler ortaya çıkmıştır.
Müzeler ile birlikte müzelerin paydaşları arasında bulunan vakıflar, oluşum ve platforma benzeri kültür sanat kurumları da etkinlikler ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile  toplumların sanat ve  sosyal kapasitelerini  arttıran bulundukları kent ya da bölgenin gelişmesini hızlandıran bu nedenle sundukları katkı çerçevesinde iletişim pratikleri önem taşıyan kurumsal yapılardır.  Bu yapıların etkin dijital iletişim pratiği ortaya koyması hem markalaşma süreçlerini  hem de  sanat, kültür faaliyetleri yoluyla deneyim ve katılım potansiyellerini  arttırmaktadır.  Bu doğrultuda  Kalyon Kültür bünyesinde  sosyal ağ kullanımından artırılmış gerçekliğe kadar geniş bir perspektiften dijital iletişim pratikleri kapsamında örnek uygulamaları ve kampanyaların aktarılacağı bir söyleşi ile müzecilik alanında katkı sunmayı hedeflemekteyiz.