Skip to main content

Yüreğin Diliyle Konuşmak: Mevlana'nın İzinde Bir Söyleşi

Konuşmacı: Esin Çelebi Bayru / Moderatör: Özgenur Reyhan Güler
Mevlana'nın 22. Kuşak torunu Esin Çelebi Bayru konuşmacı olarak yer alacağı bu özel etkinlikte, Mevlana'nın ilham verici düşünceleri ve felsefesi üzerine derinlemesine bir inceleme sunulacak. Dr. Özgenur Reyhan Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek bu söyleşi, Mevlana'nın mirasının ve mesajlarının anlamını derinlemesine irdelemeyi amaçlamaktadır.

21 Aralık, 18.00

Kayıt ve bilgi için:
etkinlik@kalyonkultur.org
–  Kontenjan: Sınırlı
– Yetişkin
– 1 Saat
Etkinliğimiz ücretsizdir

Atölye katılım formunu doldurmak için tıklayın.

Esin Çelebi Bayru

Hz. Mevlânâ’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi, 2 Nisan 1949 tarihinde Halep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul Özel Işık Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümünde tahsil gördü. 1996 yılında kurulan Uluslararası Mevlânâ Vakfı’nın Başkan Vekili oldu. Vakıf bünyesinde, hazırladıkları iki önemli projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığı ile UNESCO’ya sundular. “Semâ ve Mevlevî Müziği”nin “İnsanlığın Sözel Kültür Mirası Başyapıtı” seçilmesini, 2007 yılının “Dünya Mevlânâ’yı Anma Yılı” ilan edilmesini sağladılar. Yapılan çalışmalar neticesi Vakıf, UNESCO tarafından AKREDİTE edildi. Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırmaları Enstitüsü Danışmanlığı da yapan Esin Çelebi, babası Celâleddin Bâkır Çelebi’nin konferans ve sempozyum bildirilerinden oluşan “Hz. Mevlânâ Okyanusundan” ve Mevlevî âdap, erkân, semâ ve mûsikisî konusunda saha bilim adamları tarafından kaleme alınan “Yüzyıllar Boyu Mevlânâ ve Mevlevîlik” ile yurtdışındaki yabancı Mevlevîleri konu alan “Mevlâna’dan Mevlâ’ya Ulaşanlar” adında editörlüğünü yaptığı üç kitabı; çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve söyleşileri vardır. Ulusal ve uluslararası TV programlarına, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversite ve okullara da konuşmacı olarak davet edilmekte; Hz. Mevlânâ’yı, onun evrensel fikirlerini, örnek yaşam tarzını ve edep yolu olan Mevlevî kültürünü anlatmaya gayret sarf etmektedir.

Moderatör Özgenur Reyhan Güler
Akademisyen ve Yazar Özgenur Reyhan Güler, kültür ve iletişim bilimleri, halkla ilişkiler alanında uzmanlaştı. Doktora eğitiminde ise halkla ilişkiler, kültürlerarası iletişim ve göç alanına yoğunlaşan Özgenur Reyhan Güler; İstanbul ölçeğinde ve yurtdışında uluslararası ve kültürel organizasyonlar yürüttü.
30’u aşkın ülkeye seyahat etti ve kültürel gözlemlerde bulundu. 2013 yılından bu yana öğretim üyeliği yapmaktadır.2018-2019 ve 2019-2020 akademik yıllarında üniversite bünyesinde “Yılın En İyi Akademisyeni” ödüllerini almıştır. Ulusal ve uluslararası birçok akademik makalesi bulunan Güler’in “Herşeyin Bi’ Tarihi Var” adında gündelik hayatın kültürünü anlatan kitabı da bulunmaktadır.