Skip to main content

Kendimizi Akord Ediyoruz

Asena Akan

“Müzik bize doğuştan verilmiş bir hediyedir. Bunu hissetmeye elimizi kalbimize koyarak başlayabiliriz.”

10-17-24 Kasım

Etkinlik Başlangıç Saati: 19.00
Her Dersin Süresi:
1 saat 15 dakika

Kayıt ve bilgi için: etkinlik@kalyonkultur.org
–  Katılım ücretsizdir.
–  Katılım 20 kişiyle sınırlıdır.

Kalyon Kültür sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden sergi ve etkinlik programları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hepimiz farklı nitelikleri ve potansiyelleri olan özgün birer enstrüman olarak dünyaya geliriz. Bedensel/zihinsel farklılıklar; sosyal/çevresel koşullar; duygusal kırılmalar, travmalar hatta günlük yaşamdaki pek çok deneyim, duygu, düşünce, beden sağlığımızı; işlevselliğimizi yani yaşam kalitemizi olumsuz etkileyebilir. Buna müziğin diliyle bir tür “akord bozulması” diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde özellikle kaygı ve korku düzeyimiz yükselmiş olabilir. Sosyal yaşamdan uzaklaşılan zorunlu izolasyon hali ile günlük alışkanlıkların değişmesi, bugün ve geleceğe ilişkin belirsizlikler, hastalık ve ölüm korkusu gibi nedenler, kendimizi ve sevdiklerimizi koruma çabamız, bedensel ve ruhsal dengemizi olumsuz etkileyebilir.

Sağlıklı ve faydalı olabilmek için bağışıklığı, moral ve yaşama sevincini yüksek tutmak; belirsizlik ve değişimlere uyumlanmak yani kendini “akord” etmeyi öğrenmek çok önemli ve müzik bu yönde bilinen en eski ve güçlü araç.  Bu niyetle çalışmada; katılımcılara müzikten, seslerden, olumlu titreşimlerden faydalanma yolları sunulacak. Usta müzisyenlerin yaşam hikayelerinden anekdotlar, performanslarından video örnekleri ile katılımcıların kendi yaşamlarına transfer edebilecekleri pratik bilgiler paylaşılacak. Kendilerini bir enstrüman olarak yeniden tanırken potansiyelleri ve hedeflerine yönelik farkındalık kazanmaları; müziği bir kendini ifade, bir iletişim, bir iyileşme aracı olarak görme yönünde yeni ve farklı bir bakış açısı geliştirmeleri desteklenecek.

* Atölye herkese açıktır. Katılım için müzik bilgisi, becerisi, yeteneği gerekmemektedir.
** Atölye öncesi herhangi bir hazırlık gerekmemektedir.

  • 1.Hafta   Bağ Kurma, İletişim & Müzik
  • 2.Hafta   Duygular & Müzik
  • 3.Hafta   Potansiyeller & Müzik
  • 4.Hafta   Yaratıcılık & Müzik

1.HAFTA ­| BAĞ KURMA, İLETİŞİM ve MÜZİK

Müzisyen olmak, müzik yaparken öncelikle kendi içinde yani kendi bedeni ve ruhuyla (enstrüman olarak kendisiyle), -varsa- çaldığı enstrümanıyla, diğer müzisyenlerle, nihayetinde de dinleyici/izleyiciyle güçlü bir bağ kurmak demektir. Yaşamda da böyledir. Sağlıklı iletişimin ilk adımı ‘bağ kurma’dır. Çalışmada müzik ve sahne performansı yaşamdaki kavramlarla ilişkilendirilerek katılımcılara, kendileriyle (yani kendi enstrümanlarıyla) ve diğerleriyle bağ kurma ve iletişim yollarını keşfedebilecekleri bir deneyim sunulacak.

2.HAFTA ­| DUYGULAR ve MÜZİK

Müzik, kendini ve duygularını ifade etme ve dönüştürmede bilinen en eski ve etkili araçlardandır. Birçok müzik tarzının kökleri bu ifade arayışına dayanır. Çalışmada, müziğin duygular ile ilişkisi, ruh hali üzerindeki etkisi irdelenirken; müzik yoluyla sözel olarak dile dökülemeyenleri anlatma, kendinin ve diğerlerinin duygularını anlama, empati geliştirme gibi eylemlerin irdelendiği bir ortam sunulacak.

3.HAFTA | POTANSİYELLER ve MÜZİK

Farklı nitelikleri ve potansiyeller ile dünyaya gelmiş özgün insanlar (yani enstrümanlar) olarak kimi zaman yaşamda güçlüklerle karşılaşırız. Çoğu kez engel gibi algıladığımız, “neden ben?” diye sorguladığımız bu yaşantılar ve çevreden ‘sınırlılıklarımıza’ ilişkin duyduğumuz geribildirimler, özgüvenimizi zedeleyerek bizi yeni şeyler denemekten, yeni üretimlere yönelmekten alıkoyabilir. Çalışmada müziği model alarak katılımcılara güçlü ve geliştirmeye açık yönleriyle potansiyellerinin farkına varıp, “yapamam, edemem” ifadelerinden uzaklaşma ve yaşamlarında yeni hedefler belirlemeleri yönünde bakış açısı sunulacak.

4.HAFTA ­| YARATICILIK ve MÜZİK

Günümüz dünyasında, öne çıkan kavramlar ‘değişkenlik’, ‘belirsizlik’ ve ‘karmaşa’dır. Böyle bir dünyada var olabilmek için farkındalığımızın yüksek, değişimlere uyumumuzun hızlı olması gerekiyor. Bunun etkin bir yolu, yaratıcılığımızı aktive etmektir. Çalışmada, müzikte ve sahne performanslarında karşılaştıkları yeni ve beklenmedik durumlara spontane ve yaratıcı yaklaşımlar getiren müzisyenleri örnek alacak, bu yöntemleri yaşamımıza aktarma yollarını arayacağız.