“Yerel ile birazcık kompleksli bir ilişki yaşıyoruz”

“Bizde tamamen uçlarda oluyor her şey. Bir şey ya görmezden geliniyor ya da baştacı ediliyor. Biraz arada da renkler olduğunu hatırlamak lazım sanki”

 

1981’de İstanbul’da doğan İpek Yeğinsü, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans ve Anadolu Medeniyetleri ve Kültür Mirası Yönetimi Yüksek Lisans bölümlerinden mezun oldu. Doktora eğitimine Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum bölümünde devam ediyor ve 2007’den bu yana profesyonel anlamda içinde olduğu çağdaş sanat alanında 2013 yılından beri küratörlük yapıyor.

Disiplinler ötesi, mekâna özgü ve çoğulcu/katılımcı bir yaklaşım benimsediği küratöryel pratiğinde sergilere bitmiş işler olarak değil, çevresinde yeni diyalogların oluştuğu tetikleyici unsurlar olarak yaklaşıyor. Yeni Medya Sanatı alanında uzmanlaşmış olmakla birlikte, geleneksel medyumların güncel kullanım biçimleriyle ve gerek medyuma, gerek disipline dayalı sınıflandırmaları sorgulayıp aralarındaki geçirgenliklerin altını çizen deneysel çalışmalarla ilgileniyor.