Aklımızda Kalanlar #11 | Konuk: Burçak Bingöl – Sanatçı

1976’da Görele’de doğup Ankara’da büyüyen Bingöl, güzel sanatlar üzerine uygulamalı doktora programını 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. 1985-91 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Müzik, 2009 yılında New School New York’ta Fotoğraf üzerine bir program bitirdi. New York, Ankara, İstanbul ve Berlin’de toplam sekiz kişisel serginin yanında aralarında 15. İstanbul Bienali’nin de olduğu pek çok karma sergide yer aldı. Çalışmalarıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında pek çok sunum ve atölye çalışması gerçekleştirdi, küratör olarak da Ankara ve İstanbul’da üç sergi düzenledi. Paris’teki Cite des Arts, New York’taki Hunter College’da ve Stockholm’deki IASPIS’te sanatçı konuk programlarına katıldı. Nesin Sanat Köyü’nde kurucu eğitmen olarak görev alan Bingöl, Hacettepe ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak; Zilberman Gallery’de Sanat Direktörü olarak çalıştı. Yapıtları Metropolitan Müzesi, New York; 21C Museum, Kentucky; Salsali Private Museum, Dubai; Baksı Müzesi, Bayburt; MOCAK Çağdaş Sanatlar Müzesi Krakow, Polonya gibi kamusal kalıcı koleksiyonların yanında, Avrupa, Amerika, Orta ve Uzak Doğu’daki özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Çalışmalarında, tarih, hafıza, kültürel miras gibi konuları, tesir etme/dönüşme ekseninde bir psikocoğrafya üzerinden okuyarak; seramik, desen, yerleştirme ve fotoğraf gibi çeşitli malzemelerle görsel bir dile tercüme eder.

İstanbul’da yaşamakta ve çalışmakta, Zilberman Gallery İstanbul-Berlin tarafından temsil edilmektedir.