Aklımızda Kalanlar #21 | Konuk: Gülden Ataman – Sanatçı

1990 yılında İzmir’de doğan Gülden Ataman, Akdeniz Üniversitesi’nde Seramik ve Cam Tasarımı bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli disiplinlerde özel ders vermiş, atölye eğitimlerine katılmıştır. 2020 yılının ilk yarısında “Çağdaş Türk Sanatında Öncü Hareketler” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlayan sanatçı, çeşitli karma sergilerde yer almıştır. Sanatsal ifadesini, materyal veya teknik anlatımların sınırlarını sorgulayarak, izleyicinin yapıtın içinde yer alacağı temeller üzerinde şekillendirmeyi hedeflemektedir. Çalışmalarında, zaman, gerçeklik ve algı kavramları üzerinde araştırmalar yapmaktadır.