Aklımızda Kalanlar #28 | Konuk: Güler Bek Arat – Sanat Tarihçisi

Güler Bek Arat. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. 1997 – 2007 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. 2000’den 2007’ye kadar Hacettepe’de (35. Madde ile) araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2003’te TRT Ankara Radyosu “Stüdyo Ankara” programının “Galerilerden Seçkiler” bölümünün düzenli yorumcusu oldu. 2006 – 2007 yılları arasında, Zeynep Rona tarafından yayına hazırlanan Sanat Yıllığı (İstanbul: Sanat – Bilgi Belge Dizisi)’nın Ankara temsilciliğini yaptı. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklenen ve Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman’ın başkanlığında yürütülen “Çağdaş Türk Sanatında Anıt Uygulamaları ve Heykel” projesinde (2004 – 2007) yardımcı araştırmacı olarak görev aldı. 2007 yılında bitirdiği “1970 – 1980 Yılları Arasında Türkiye’de Kültürel ve Sanatsal Ortam” başlıklı doktora tezi, SALT tarafından e-kitap olarak yayımlandı. AICA Türkiye (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) ve Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği üyesi olan Arat, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yayını olan ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi’nin 2011 -2014 yılları arasında editörlüğünü yürüttü. 2017 yılından bu yana ise derginin editör kurulunda yer almaktadır. Plato, Sanat Yıllığı, Genç Sanat, Kontrast gibi güncel sanat dergilerinde yazıları yayımlandı. Çağdaş sanat, bienal etkinlikleri, feminist sanat, sanatçı örgütlenmesi, sanat – siyaset ilişkileri, dönem okumaları vb. üzerine çalışmalar yapmakta, konferanslar vermekte, hakemli dergilerde makaleleri yayımlanmaktadır. Halen, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesidir.