Aklımızda Kalanlar #32 | Konuk: Kadir Kayserilioğlu – Sanatçı ve Araştırmacı

Kadir Kayserilioğlu çağdaş sanat alanında çalışan bir sanatçı ve araştırmacıdır. İşlerinin temelinde katılımcılık ve toplayıcılık yöntemlerini esas alarak bir takım oyun ve doğaçlama süreçlerini kayıt ederek, bu süreçleri güncel politik dinamikler açısından değerlendirmeye özen gösterir. Yoğunlaştığı alanlar genellikle sosyal gerçeklik, mikro-anlatılar, posthümanizm, bilgisayar oyunu sanatı gibi konular etrafında dönerken, bu konuları irdeleme biçimleri kimi zaman geçmiş ile bugün arasında bir köprü kurar nitelikte mitolojik, çoğu zaman ise kasıtlı olarak absürt bir üslup taşır. Kadir Kayserilioğlu 2020 yılından beri The Pill Galeri tarafından temsil edilmektedir.