Skip to main content

Sevgiyle Düşman Dost Olur Söyleşisi

Hayat Nur Artıran
Daha ruhlar alemindeyken hissedilen tek duygu aşktır. Yüce yaratıcı cümle mevcudatı zerre zerre, aşk ile yaratmıştır. Gökyüzündeki güneş, ay, yıldız dahi nurunu aşktan alır.. Aşkın olmadığı yer, çorak kuru bir toprak gibidir. Maddi veya mânevî herhangi bir işte veya ilişkide zorluk, darlık, sıkıntı, başarısızlık var ise, bu o işte veya ilişkide ki, aşk ve sevgi eksikliğinden kaynaklanır.
Hz.Mevlânâ şöyle buyurmuştur:
“Sevgiyle acılıklar tatlılaşır, sevgiyle bakırlar altın olur
Sevgiyle tortulu, bulanık sular, arı duru bir hale gelir
Sevgiyle zorluklar kolaylaşır, sevgiyle dertler şifa bulur
Sevgiyle ölü dirilir, sevgiyle padişahlar kul olur.
Sevgiyle düşman dost olur, ikilik kalkar bir olur.”

20 Aralık, 18.00

22 Aralık, 18.00

Kayıt ve bilgi için:
etkinlik@kalyonkultur.org
–  Kontenjan: Sınırlı
– Yetişkin
– 1 Saat
Etkinliğimiz ücretsizdir

Atölye katılım formunu doldurmak için tıklayın.

Hayat Nur Artıran
Hayat Nur Artıran, öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı.
Çocukluğundan beri bazı sûfî üstatların özel derslerine devam etti. İlk tasavvufî eğitimini 1982 yılında Niyâzî-i Mısrî Dîvânı üzerine almaya başladı.
Sertarîk Mesnevîhan Şefik Can’ın (1908-2005) uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu. Cevâhir-i Mesneviyye ve Mesnevî Hikâyeleri adlı kitapları yayıma hazırladı.
Okullar İçin Mesnevî’den Seçmeler kitabı 2005’de; Rubâîler’den Seçmeler 2006’da; Mesnevî sohbetlerinden oluşan Aşk Bir Davaya Benzer isimli kitabı 2011’de, Herkes Seni Terk Etse Aşk Terk Etmez ve Nun Kapısı eserleri 2014’de; Rûmî – L’épreuve de l’amour (Rûmî – Aşkın İmtihanı) adlı kitabı ise Fransa’nın en köklü ve eski yayınevlerinden biri olarak kabul edilen Bayard Yayınevi tarafından 2020’de Fransız okuyucuyla buluştu. Röportajların bir araya getirildiği Tâhûra kitabı 2021’de; Türk kültür hayatına tarihî, dinî, siyasi ve edebî yönüyle büyük bir değer katan Şefik Can Hatıralar kitabı ise 2022 yılında neşredildi. Kur’ân-ı Kerîmdeki peygamber kıssaları ve geçmiş ümmetlerin hayatlarına bâtın nazarıyla içsel bir tefekküre kapı aralayan Mesnevî sohbetlerinin bir araya getirildiği Sübhân adlı eser ise 2023 yılında okuyucusuna takdim edildi.
Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferanslar verdi. Radyo Televizyon programlarına katıldı.
Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, çeşitli makale ve yazıları yayımlandı.
Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan “Source Bleue” Derneği onursal başkanlığını da yürüten, H. Nur Artıran, hâlen “Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı” başkanı olarak yurt içi ve yurt dışında çalışmalarına devam etmektedir.