Skip to main content

Yapay Zeka ve Sanat

Konuşmacı: Dr. Ramazan Terzi Moderatör: Özgenur Reyhan Güler
Yapay zekâ tarafından üretilen resimler, sanat alanında yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Yapay zekâ resimleri, sanatın kendi iç sorunsalları düşünüldüğünde, sanata ilişkin bir iddiada bulunması yönüyle oldukça dikkat çekmektedir. Nitekim sanatın özgün mecrasına değin, kendisine yeni alanlar açan yapay zekânın, insanlığın bilim ve teknolojideki olağan gelişiminin dışında, sanatın insani yanı düşünüldüğünde; sanat ve hayat algımızda ne yönde değişim ve dönüşüm yaratacağı, önemli bir tartışma konusu olarak karşımızda durmaktadır. Bu atölyede, yapay zekânın algoritmik çalışma prensibi ve üretim sürecinin kavranılarak; sanat alanının mecrası ile sanatsal yaratım arasındaki sorunsallar ortaya konularak tartışılacaktır ve sanatın gerçeklikle olan ilişkisi ile hem geleneksel ve modern yaklaşımlar çerçevesinde, hem de ortaya çıkan yeni durumun olanakları bağlamında değerlendirilecektir.

21 Eylül, 18.00

Kayıt ve bilgi için:
etkinlik@kalyonkultur.org
–  Kontenjan: Sınırlı
Etkinliğimiz ücretsizdir

Atölye katılım formunu doldurmak için tıklayın.

Dr. Ramazan TERZİ
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı Proje Müdürü

Moderatör: Dr. Özgenur Reyhan Güler